Văn hóa APPA

Xác định vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Văn hoá của Hội trong sự phát triển, APPA đã xây dựng văn hóa Hội thành yếu tố tinh thần gắn kết xuyên suốt. APPA chú trọng xây dựng chiến lược nguồn nhân lực và đào tạo lực lượng nhân viên chuyên nghiệp đảm bảo quá trình vận hành thông suốt, hiệu quả và liên tục trên toàn hệ thống.

Tại APPA , mọi cá nhân trong Hội làm việc với mục tiêu xây dựng và duy trì một môi trường tích cực, sáng tạo; nơi mà tất cả cán bộ nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực bản thân. Nhân viên và cán bộ quản lý cùng nhau thực hiện công việc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác và chia sẻ thông tin để thực hiện sứ mệnh của APPA.