Biểu mức phân phối tiền thù lao

VIETNAM ASSOCIATION FOR RIGHTS PROTECTION OF MUSIC PERFORMING ARTISTS

Địa chỉ: Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội – Điện thoại: +84 243 7690 666 

 

  • Phân phối tiền thù lao (tiền biểu diễn) là tiền mà APPA thu trực tiếp từ đơn vị sử dụng thông qua các hoạt động động cấp phép quyền biểu diễn và thu thông qua các tổ chức tương ứng trên thế giới có thỏa thuận hợp tác song phương.
  • Sau khi trừ 30% giữ làm kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động, Hội viên ủy quyền được hưởng 70%, số % này sẽ được tăng lên theo các năm tiếp theo.