Thông tin về APPA

   Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (viết tắt là APPA – tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam association for rights protechion of music performing artists) là một tổ chức xã hội, nghề nghiệp tự nguyện của các nghệ sĩ; là đại diện tập thể bảo vệ quyền biểu diễn của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam được thành lập theo quyết định số 1813/QĐ-BNV ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quyết định thành lập hội của Bộ Nội Vụ
  • Nhiệm vụ chính:
  • Phát triển hội viên nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp biểu diễn âm nhạc trong cả nước
  • Bảo vệ quyền liên quan của cácnghệ sĩ, diễn viên biểu diễn âm nhạc Việt Nam
  • APPA chịu sự quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội
  • Trụ sở chính được đặt tại: Tầng 3, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam – Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội
  • APPA hoạt động quản lý tập thể dựa trên các nguyên tắc cơ bản:
  • Tự nguyện, phi chính phủ, phi lợi nhuận
  • Công khai, công bằng, minh bạch, chính xác
  • Tuân thủ pháp luật và điều lệ hoạt động hội