TỔ CHỨC APPA

I. ĐẠI HỘI

  • Lần thứ nhất: 25/2/2016

II. BAN CHẤP HÀNH

 • Nguyễn Thị Thanh (NSND Thanh Hoa)
 • NSUT Hà Thị Thuỷ
 • Nhạc sĩ Lê Quang
 • Đạo diễn Phạm Từ Liêm
 • Nhà thơ, nhà báo Phan Huyền Thư
 • NSND Đặng Văn Hùng
 • NSƯT Trần thị Mơ
 • NSND Nguyễn Thị Thanh Tâm
 • NSƯT Đoàn Thanh Lam
 • NSƯT Trần Thị Thanh Trà
 • Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
 • NS Kim Xuân Hiếu
 • NS Bùi Công Duy
 • Ca sĩ Tân Nhàn
 • NSƯT Chu Thị Thúy Hà
 • Ca sĩ Trần Văn Hào
 • Ca sĩ Minh Quân (Trịnh Minh Quân)
 • Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn
 • NSƯT Trần Việt Hoàn
 • Tiến sĩ, giảng viên thanh nhạc Phạm Văn Giáp
 • Nhạc sĩ Trần Quốc Trung
 • NSND Đỗ Thị Phương Bảo
 • NSUT, nhạc trưởng Trần Vương Thạch
 • Ca sĩ Nhật Thuận (Bùi Thị Thuận)
 • Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn

III. BAN THƯỜNG VỤ

 • Nguyễn Thị Thanh (NSND Thanh Hoa)
 • NSUT Hà Thị Thuỷ
 • Nhạc sĩ Lê Quang
 • Đạo diễn Phạm Từ Liêm
 • Nhà thơ, nhà báo Phan Huyền Thư

IV. BAN KIỂM TRA

 • Luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn
 • NSƯT Trần Việt Hoàn
 • Tiến sĩ, giảng viên thanh nhạc Phạm Văn Giáp

V. VĂN PHÒNG

VI. LÃNH ĐẠO HỘI

 • Chủ tịch hội: Nguyễn Thị Thanh (NSND Thanh Hoa)
 • Phó chủ tịch hội:  NSUT Hà Thị Thuỷ
 • Phó chủ tịch hội:  Nhạc sĩ Lê Quang
 • Tổng thư ký hội:   Đạo diễn Phạm Từ Liêm
 • Phó tổng thư ký hội: Nhà thơ, nhà báo Phan Huyền Thư
 • Chánh văn phòng hội: NSND Đặng Văn Hùng