TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG

  • APPA hoạt động nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc; hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để thúc đẩy phát triển sản phẩm âm nhạc, góp phần thúc đẩy sáng tạo, phổ biến các giá trị âm nhạc và tinh hoa âm nhạc Việt Nam tới thế giới và người Việt Nam trên toàn thế giới.
  • APPA quản lý tập thể đối với quyền liên quan của các hội viên; chống lại các hành vi xâm phạm, quyền liên quan trong linh vực biểu diễn; Hỗ trợ phát hành để đưa tác phẩm tới công chúng một cách thuận lợi.
  • Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động khác trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc theo quy định; Giúp các nghệ sỹ trẻ hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp; tạo sân khấu hoạt động chuyên nghiệp cho các nghệ sỹ.
  • Tham gia tư vấn với cơ quan quản lý nhà nước về việc hoạch định cơ chế, chính sách về bản quyền và các chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của hội.
  • Hợp tác, giao lưu với các tổ chức tương ứng của Quốc tế và các quốc gia trong việc sản xuất và quản lý tập thể, quyền liên quan trong lĩnh vực biểu diễn âm nhạc theo quy định của pháp luật.