Không quá lời nếu nói rằng người Việt Nam nào cũng biết ít nhất một vài câu hát của Phạm Tuyên. Trẻ em hát “Trường của chúng cháu là trường mầm non”...

Xem thêm →