Quyền lợi Hội viên

 1. Hội viên của Hội gồm: Hội viên chính thức và hội viên danh dự
 • Hội viên chính thức:
 • Công dân Việt Nam có một trong các các tiêu chuẩn sau, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức Hội:
 • Đã tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành, có giấy chứng nhận của nhà trường và đang hoạt động biểu diễn nghệ thuật âm nhạc Việt Nam
 • Đang biểu diễn âm nhạc Việt Nam dưới sự quản lý của Cơ quan/ Đoàn nghệ thuật Nhà nước
 • Đã đạt giải trong các cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh/thành phố trở lên
 • Đã tham gia các hoạt động biểu diễn âm nhạc Việt Nam trên 05 năm, được công chúng công nhận
 • Hội viên danh dự: Công dân Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học và quản lý có nhiều công lao, đóng góp cho hoạt động của Hội, tán thành điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, được Hội xem xét, công nhận là Hội viên danh dự của Hội.
 • Hội viên ủy quyền: Là khi Hội viên chính thức làm hợp đồng ủy quyền cho Hội thu tiền thù lao biểu diễn.
 1. Quyền của Hội viên: 
 • Quyền lợi kinh tế:
 • Trên thực tế hoạt động nghề, nghệ sĩ không thể kiểm soát hết được các tác phẩm biểu diễn của mình đã được sử dụng tại đâu, vào thời điểm nào, cho mục đích gì với số lần phát lại ra sao…Nghệ sĩ cũng không thể gặp từng người/đơn vị để thương lượng, cấp phép rồi thu tiền; không thể dành thời gian để thường nhật tần xuất sử dụng của các đơn vị đã được cấp phép. Vì thế, nghệ sĩ không thể tự mình bảo vệ tác phẩm âm nhạc của mình được. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến vấn đề ăn cắp bản quyền hiện nay.
 • Chính vì vậy, Appa sẽ đại diện cho nghệ sĩ (đã tham gia hội viên và ủy quyền cho Hội) để kiểm soát tất cả các hoạt động trên và bảo vệ quyền biểu diễn.
 • Hội viên ủy quyền có thể yên tâm dành thời gian và tâm huyết vào công việc sáng tạo nghệ thuật bởi Hội sẽ là đơn vị đại diện cho Hội viên ủy quyền làm việc với tất cả đơn vị sử dụng tác phẩm biểu diễn âm nhạc trong nước và nước ngoài, từ khâu đàm phán, ký kết hợp đồng cấp phép cho đến khâu theo dõi việc thực hiện hợp đồng, thu tiền bản quyền và sau đó phân phối đến tận tay hội viên ủy quyền.
 • Hơn thế, quyền lợi của Hội viên ủy quyền không những được tôn trọng trong lãnh thổ Việt Nam mà còn được bảo vệ tại quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới mà APPA đã ký kết hợp đồng song phương.
 • Bảo vệ hình ảnh:
 • Hội không chỉ bảo vệ quyền biểu diễn của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc mà mong muốn bảo vệ hình ảnh và uy tín của người nghệ sĩ Hội viên trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng thỏa thuận hợp tác với Trung ương hội Nhà báo Việt Nam, Hội luật gia Việt Nam, Cục an ninh mạng C50 Bộ Công an và các đơn vị khác
 • Phát triển nghề nghiệp:
 • Hội là ngôi nhà chung của tất cả các nghệ sĩ – Nơi đào tạo và giúp đỡ các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn; làm “bà bầu” cho các tài năng âm nhạc; tôn vinh những tài năng nước nhà trong lao động nghệ thuật biểu diễn âm nhạc thông qua các giải thưởng hàng năm.
 • Là Hội viên của APPA, các hội viên có quyền tham dự giải, được bình chọn để bầu các giải thưởng Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc của năm.
 • Xã hội:
 • Thông qua hoạt động của mình, APPA phục vụ lợi ích chung của xã hội, có thể đóng góp quan trọng cho việc xây dựng và tăng cường nếp văn hóa tôn trọng pháp luật, bảo đảm sự lành mạnh cho thị trường hội nhập, hỗ trợ bổ sung cho các hoạt động thực thi quyền biểu diễn và khuyến khích hoạt động sáng tạo, đầu tư trong ngành công nghiệp biểu diễn
 • Các quyền khác
 • Được hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật;
 • Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động của Hội tổ chức;
 • Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội;
 • Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra hội theo quy định của Hội;
 • Được giới thiệu Hội viên mới;
 • Được hội khen thưởng theo quy định của Hội;
 • Được cấp thẻ Hội viên;
 • Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục hoạt động trong Hội;
 • Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra hội.
 1. Biểu mức phân phối tiền thù lao:
 • Phân phối tiền thù lao (tiền biểu diễn) là tiền mà APPA thu trực tiếp từ đơn vị sử dụng thông qua các hoạt động động cấp phép quyền biểu diễn và thu thông qua các tổ chức tương ứng trên thế giới có thỏa thuận hợp tác song phương.
 • Sau khi trừ 30% giữ làm kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động, Hội viên ủy quyền được hưởng 70%, số % này sẽ được tăng lên theo các năm tiếp theo.
 • Nguyên tắc phân phối như sau:
 1. Thủ tục kết nạp hội viên, thủ tục ra khỏi hội:
 • Thủ tục kết nạp hội viện:
 • Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn như trên muốn gia nhập hội viên APPA điền thông tin vào đơn trực tuyến trên website: appa.org.vn, hoặc liên lạc với các chi nhánh APPA theo địa chỉ sau để được hướng dẫn:

+ Văn phòng APPA tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, số 8, Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội

Tel / Fax: 024 3769 0666   |     Hotline: 0903 402 003

+ Văn phòng APPA tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 5, số 8 Nguyễn Huệ, Quận1

Hotline: 0903 621 425

+ Văn phòng APPA tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 86 Hùng Vương, Hải Châu 1, Hải Châu

Hotline: 0988 366 882

 • Theo nghị quyết của Ban thường vụ, Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận hội viên mới. Ban thường vụ tổ chức kết nạp hội viên mới. Trong thời gian 15 (mười lăm) ngày sau khi kết nạp, Văn phòng hội thông báo danh sách hội viên mới đến tất cả hội viên của hội
 • Sau khi nhận được quyết định kết nạp, hội viên đóng phí theo quy định và được cấp Thẻ hội viên.
 • Thủ tục ra khỏi hội:
 • Hội viên tự nguyện xin ra khỏi hội làm đơn gửi Ban thường vụ hội. Quyền và nghĩa vụ của Hội viên sẽ chấp dứt sau khi Ban thường vụ thông báo chấp thuận
 • Ban thường vụ xem xét khai trừ hội viên ra khỏi Hội trong các trường hợp sau:
 • Vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm nghiêm trọng Điều lệ và các quy định của hội, làm tổn hại đến quyền lợi, uy tín và sự đoàn kết của Hội
 • Mất năng lực hành vi dân sự, mất quyền công dân, mất tích hoặc chết;
 • Không tham gia hoạt động Hội theo nghĩa vụ của Hội viên đã quy định
 • Không đóng phí Hội viên từ 6 (sáu) tháng trở lên, trừ trường hợp có lý do được Ban thường vụ chấp thuận
 • 15 (mười lăm) ngày sau khi Ban thường vụ xem xét, quyết định, Chủ tịch hội có trách nhiệm ra quyết định chấm dứt tư cách hội viên. Sau khi có quyết định, Văn phòng Hội có trách nhiệm thông báo công khai theo quy chế hoạt động của hội. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội viên chấm dứt kể từ khi có quyết định chấm dứt tư cách Hội viên.