Là tổ chức đại diện cho Người biểu diễn âm nhạc, là cầu nối giữa người nắm giữ quyền và người sử dụng, phục vụ lợi ích chủ sở hữu quyền, người sử dụng và lợi ích chung của xã hội.

Danh sách nghệ sĩ  Hội viên

Danh sách nghệ sĩ Hội viên

Những sản phẩm nghệ thuật, chất xám của các nghệ sĩ cần được trả công xứng đáng,...

Quyết định thành lập Hội

Quyết định thành lập Hội

Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt nam

Ban chấp hành TW hội APPA

Ban chấp hành TW hội APPA

TW hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam

Chính sách hội viên APPA

Chính sách hội viên APPA

Chính sách hội viên APPA

Danh sách nghệ sĩ  Hội viên

Danh sách nghệ sĩ Hội viên

Những sản phẩm nghệ thuật, chất xám của các nghệ sĩ cần được trả công xứng đáng,...

Quyết định thành lập Hội

Quyết định thành lập Hội

Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt nam

Giới thiệu về appa

Giới thiệu về appa

Hội bảo vệ quyền của các nghệ sĩ biểu diễn Việt Nam

Danh sách nghệ sĩ ủy quyền APPA bảo vệ 2

Danh sách nghệ sĩ ủy quyền APPA bảo vệ 2

Những sản phẩm nghệ thuật, chất xám của các nghệ sĩ cần được trả công xứng đáng,...

Danh sách nghệ sĩ ủy quyền appa bảo vệ 1

Danh sách nghệ sĩ ủy quyền appa bảo vệ 1

Những sản phẩm nghệ thuật, chất xám của các nghệ sĩ cần được trả công xứng đáng,...

Danh sách nghệ sĩ ủy quyền APPA bảo vệ 2

Danh sách nghệ sĩ ủy quyền APPA bảo vệ 2

Những sản phẩm nghệ thuật, chất xám của các nghệ sĩ cần được trả công xứng đáng,...

Danh sách nghệ sĩ ủy quyền appa bảo vệ 1

Danh sách nghệ sĩ ủy quyền appa bảo vệ 1

Những sản phẩm nghệ thuật, chất xám của các nghệ sĩ cần được trả công xứng đáng,...

NSND Thanh Hoa mang 'Tôi yêu tiếng nước tôi' sang Ba Lan

NSND Thanh Hoa mang 'Tôi yêu tiếng nước tôi' sang Ba Lan

NSND Thanh Hoa cho biết, Liên hoan “Tôi yêu tiếng nước tôi” được tổ chức tại Ba...

NSND Thanh Hoa rơi nước mắt trước dự án âm nhạc "Mãi vẹn nguyên'' của Sao mai Huyền Trang

NSND Thanh Hoa rơi nước mắt trước dự án âm nhạc "Mãi vẹn...

TTTĐ - Có mặt tại buổi ra mắt dự án âm nhạc ''Mãi vẹn nguyên" của Sao mai Huyền...

NSND Thanh Hoa mang 'Tôi yêu tiếng nước tôi' sang Ba Lan

NSND Thanh Hoa mang 'Tôi yêu tiếng nước tôi' sang Ba Lan

NSND Thanh Hoa cho biết, Liên hoan “Tôi yêu tiếng nước tôi” được tổ chức tại Ba...

NSND Thanh Hoa rơi nước mắt trước dự án âm nhạc "Mãi vẹn nguyên'' của Sao mai Huyền Trang

NSND Thanh Hoa rơi nước mắt trước dự án âm nhạc "Mãi vẹn...

TTTĐ - Có mặt tại buổi ra mắt dự án âm nhạc ''Mãi vẹn nguyên" của Sao mai Huyền...

Hoạt động hội

Ban chấp hành khóa mới (2021-2026)

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2 Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam

APPA Music

Đường Trường Sơn Xe Anh Qua - Cẩm Tú - Lan Anh

Đường Trường Sơn Xe Anh Qua - Cẩm Tú - Lan Anh

APPA Music

Ca sĩ Cẩm Tú Hà Nội Một Trái Tim Hồng

Ca sĩ Cẩm Tú Hà Nội Một Trái Tim Hồng

Thủ tục cấp phép

Thủ tục cấp phép

Thủ tục cấp phép sử dụng bản quyền của nghệ sĩ biểu diễn theo quy định của pháp luật

Hoạt động hội

NSND Thanh Hoa đau đáu với việc thanh toán thù lao quyền...

TPO - Hội Bảo vệ Quyền của Nghệ sĩ Biểu diễn Âm nhạc Việt Nam (APPA) vừa vượt qua nhiệm kỳ đầu tiên. Những đồng thù lao quyền liên...

Hoạt động hội

Khảo sát lấy ý kiến, nguyện vọng của nghệ sĩ biểu diễn...

Quyền của người biểu diễn là loại hình quyền được hầu hết luật pháp các quốc gia, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam công nhận...