Ban chấp hành khóa mới (2021-2026)

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2 Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2
1 / 1

1. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2

1

NSND Thanh Hoa

14

Trần Hữu Bích

2

Phạm Từ Liêm

15

Hoàng Tôn

3

Lê Quang

16

Trần Văn Hào

4

Hà Thủy

17

Thu Hà

5

Phan Huyền Thư

18

Quốc Chung

6

Nguyễn Xuân Khánh

19

Trần Việt Khánh

7

NSND Đặng Hùng

20

Nguyễn Đình Huy

8

Hoàng Phú Tùng

21

Lê Ánh Tuyết

9

Phạm Văn Giáp

22

Bùi Lệ Chi

10

Việt Hoàn

23

Cẩm Tú

11

Nhật Thuận

24

Tôn Thất Sơn

12

Thanh Tâm

25

Phan Huyền Thái Lữ

13

Phương Bảo

26

Bùi Công Duy

 Ban Thường Vụ:

1

NSND Thanh Hoa

6

NSND Đặng Hùng

2

Hà Thủy

7

Phạm Từ Liêm

3

Nguyễn Xuân Khánh

8

Phan Huyền Thư

4

Tôn Thất Sơn

9

Lê Quang

5

Phương Bảo

10

Trần Hữu Bích

Ban lãnh đạo:

Chủ tịch:

NSND Thanh Hoa

Phó chủ tịch:

Hà Thủy

Nguyễn Xuân Khánh     

Tôn Thất Sơn

Trần Hữu Bích

Phương Bảo

Đặng Hùng

Phạm Từ Liêm

Phan Huyền Thư

Lê Quang

Phó Tổng Thư ký:

Quốc Chung

Hoàng Phú Tùng

Hoàng Tôn