VIETNAM INNOVATION NETWORK | TỰ NGUYỆN - THU THỦY (QUÁN QUÂN SAO MAI 2017)

Vietnam innovation network/ TuTự Nguyện - Thuy Thủy (Quán quân sao mai 2017)