Danh sách nghệ sĩ ủy quyền appa bảo vệ 1

Những sản phẩm nghệ thuật, chất xám của các nghệ sĩ cần được trả công xứng đáng, ít nhất là bằng thái độ tôn trọng với chủ nhân của những sản phẩm ấy.

Danh sách nghệ sĩ ủy quyền appa bảo vệ 1

NSUT HỒNG NĂM

NSND NÔNG XUÂN ÁI

NS THANH HUỆ

NS DƯƠNG LIỄU

NS TRIỆU TRANG

NSUT MINH THU

NSUT KHÁNH HÒA

NSUT KHÁNH HÒA

NSUT CẨM TÚ

CA SĨ TÂN PHƯƠNG

NSUT PHẠM VĂN GIÁP

NS HOÀNG BÁCH

CA SĨ CẨM TÚ

NSUT ÁNH TUYẾT

CA SĨ QUANG ANH

CA SĨ KEVIN

NS LÊ ANH DŨNG

NS THU HUYỀN

NS THU HÀ

NS HIỀN ANH

CA SĨ MINH TUYẾN

NS TÔN THẤT SƠN

CA SĨ TRỌNG HẢI

CA SĨ HƯƠNG HUỆ

NSUT THANH TÂM

NSUT TỐ NGA

NSUT HỒNG LIÊN

NSUT NHẬT THUẬN

CA SĨ ĐINH THÀNH LÊ