Tàu Anh Qua Núi - NSND Thanh Hoa (1981)

Tàu Anh Qua Núi - NSND Thanh Hoa (1981)