Tag: đại hội nhiệm kỳ 2

Hoạt động hội

Đại hội Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc...

Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội bảo vệ quyền của Nghệ sỹ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) nhiệm kỳ II 2021-2026 được diễn ra vào hồi...

Hoạt động hội

Thông báo nội dung chương trình Đại Hội nhiệm kỳ 2 (2021...

Hội bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) là tổ chức đại diện cho Người biểu diễn âm nhạc, là cầu nối giữa người...